Điều khoản sử dụng website keonhacai5.com.co

Điều khoản sử dụng website keonhacai5.com.co là gì?

Đầu tiên, website keonhacai5.com.co (sau đây gọi là “Website”) là một website chuyên cung cấp dữ liệu kèo cược bóng đá uy tín. Thuộc quyền sở hữu bởi Founder và CEO Quỳnh Anh – Tổ chức cá nhân thành lập website nhằm gắn kết niềm đam mê trên toàn cả nước.

Quy định điều khoản sử dụng được viết rõ ràng, minh bạch và chi tiết nhằm đảm bảo khách hàng hiểu rõ, tuân thủ và tránh những tranh chấp không cần thiết trong tương lai. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng được áp dụng tại trang web keonhacai5.com.co.

Điều khoản sử dụng chung tại website keonhacai5.com.co

Điều 1: Quyền sở hữu trí tuệ keonhacai5

Tất cả dữ liệu, hình ảnh, video, âm thanh, văn bản, thiết kế và các nội dung khác trên Website đều thuộc sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc được Công ty sử dụng hợp pháp. Người sử dụng không được phép sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc bán lại các nội dung này mà không có sự cho phép của Công ty.

Điều 2: Trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng khi truy cập và sử dụng Website phải tuân thủ các quy định sau:

  • Người sử dụng vui lòng tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Không thực hiện các hành vi vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác hoặc sử dụng Website cho mục đích bất hợp pháp.
  • Không thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Công ty hoặc của bên thứ ba.
  • Không đăng tải nội dung vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức, gây hại cho người khác hoặc sử dụng Website cho mục đích bất hợp pháp.

Công ty có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Website của người sử dụng nếu người sử dụng vi phạm các quy định nêu trên.

Điều 3: Trách nhiệm Quỳnh Anh – Tức chủ sở hữu keonhacai5.com.co

Công ty có trách nhiệm cung cấp dữ liệu kèo cược bóng đá chính xác, kịp thời và đầy đủ. Công ty cũng có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người sử dụng theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do người sử dụng sử dụng Website, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tổn thất hoặc thiệt hại do:

  • Dữ liệu kèo cược không chính xác, không kịp thời hoặc không đầy đủ.
  • Lỗi kỹ thuật của Website.
  • Hành vi vi phạm pháp luật hoặc các quy định của Nhà nước Việt Nam của người sử dụng.

Điều 4: Quy định riêng

  • Cách thức thanh toán: Người sử dụng có thể thanh toán phí sử dụng Website bằng cách chuyển khoản hoặc thẻ tín dụng.
  • Cách thức bảo mật thông tin cá nhân: Công ty cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng theo quy định của pháp luật.
  • Cách thức giải quyết tranh chấp: Mọi tranh chấp phát sinh giữa Công ty và người sử dụng sẽ được giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp không thể giải quyết thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

Điều 5: Quy định cuối cùng về keonhacai5.com.co

Điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi bởi Công ty bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Người sử dụng có trách nhiệm cập nhật các thay đổi, bổ sung hoặc sửa đổi của Điều khoản sử dụng.

Tạm kết

Khi sử dụng Website, người sử dụng được coi là đã chấp nhận và đồng ý với tất cả các quy định của Điều khoản sử dụng này. Mọi thông tin sửa đổi sẽ được chúng tôi cập nhật tại website kèo nhà cái 5 và thông báo chính thức trên hệ thống.